WOZ-beschikking ontvangen?

Maak vandaag nog gratis bezwaar via gratisinbezwaar.nl

Aanmelden

Het is gratis, u loopt zelf geen financieel risico en het kost u geen moeite.

Als u vindt dat de WOZ-waarde van uw onroerend goed (veel) te hoog is, betaalt u waarschijnlijk te veel OZB belasting aan uw gemeente. Ga bij ons daartegen gratis in bezwaar!

Naast de OZB belasting heeft de WOZ-waarde ook invloed op de hoogte van andere (gemeentelijke) belastingen, zoals Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Ook hiertegen gaan wij graag voor u gratis in bezwaar.

Wij doen dit op no cure, no pay basis. De gemeente is namelijk verplicht om bij succes uw gemaakte kosten te vergoeden. Kortom: u loopt geen enkel financieel risico. Dat is nog eens gratis in bezwaar!

De 3 stappen in onze procedure
  • 1Meld u aan
  • 2Wij gaan gratis in bezwaar
  • 3U betaalt niet te veel belasting

Wat gaan wij voor u doen?

Nadat u zich heeft aangemeld, doen wij de rest. Wij dienen voor u het bezwaar in bij uw gemeente en voeren alle correspondentie.

Meer informatie

Waarom aanmelden?

Aanmelden en bezwaar maken is voor u volledig gratis. U loopt dus geen enkel financieel risico. Na het invullen van de gegevens hoeft u niets meer te doen.

Meer informatie

Kunt u meedoen?

Als u een particulier of bedrijfsmatig onroerend goed bezit waarvoor de gemeente volgens u een te hoge WOZ-waarde heeft gegeven, kunt u zich gratis aanmelden.

Meer informatie

Steeds meer mensen kiezen ervoor om bezwaar te maken tegen de WOZ beschikking bij de gemeente of de belastingdienst. Dat loont veelal de moeite want een lagere berekende WOZ (wet waardering onroerende zaken) zorgt veelal voor een besparing op de onroerendezaakbelasting (OZB), de watersysteemheffing, de rioolheffing, het eigenwoningforfait en de erf- en schenkbelasting.

Op internet zijn verschillende voorbeeldbrieven te vinden om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde. Om uw kans te vergroten raden wij u aan om dat aan ons over te laten. Een voorbeeldbrief gaat namelijk niet in op specifieke omstandigheden en het is geen uitputtend document. Bovendien maakt u gratis bezwaar met ons als specialist. En als het nodig is schakelen wij taxateurs in; de kosten daarvan komen voor onze rekening.

Uw belang is ook ons belang, omdat wij alleen onze kosten vergoed krijgen bij een lagere WOZ waarde. Gratisinbezwaar.nl werkt door heel Nederland, het maakt dus niet uit of u in Amsterdam, Enschede, Groningen of Maastricht woont.

Vragen?

Indien u vragen heeft kunt u deze mailen naar info@gratisinbezwaar.nl.